MANDAG DEN 13. APRIL – (LIDT SENERE PGA. PÅSKEN) – LASERTRYK.dk + GENERALFORSAMLING

Det planlagte arrangement om VIDEN og forskning i Aarhus udskydes til efteråret – det lykkedes ikke at få kalenderne til at passe. Poul Dalsgaard har fået en aftale på plads med rektor Brian Bech Nielsen om et arrangement i oktober eller november.

 

I stedet besøger vi Lasertryk.dk A/S på P.O. Pedersens vej 26, Skejby, 8200 Aarhus N.

Temaet er DIGITALISERING og management i en digitaliseret verden.

Der indkaldes samtidigt til Foreningens ERHVERVSFORUM Aarhus’ ORDINÆRE GENERALFORSAMLING.

Om Lasertryk:

Lasertryk.dk A/S er en virksomhed, der i en presset trykkeribranche – med volumenfald på  5-8%  om året – igennem mange år har formået at fremvise imponerende væksttal, med flotte overskud. Lasertryk.dk er en rigtig danske opstartsvirksomhed, der mere eller mindre blev etableret ved en tilfældighed. Og så er det en af de virksomheder der bedst har forstået at udnytte digitaliseringsmulighederne og som har forstået, at ledelsessystemerne i en digitaliseret virksomhed skal tilpasses.

 

Programmet for besøget hos Lasertryk.dk A/S:

18.00-18.15    Velkomst

18.15-19.00    Foredrag om Lasertryk.dk A/S historie og deres managementsystem v/ Direktør Esben Mols Kabell

19.00-19.15    Spørgsmål (bare gå til den – der er chance for noget inspiration)

19.15-19:45    Sandwich, Sodavand & Networking

19.45–20:15   Rundvisning hos Lasertryk.dk

20:15-21.00   Ordinær Generalforsamling

21:00–21:30   Mulighed for at blive og Network’e samt tage et glas vin m.v.

 

Alle deltagere vil modtage bogen: ”111 tips du vil elske, hvis du er leder i en virksomhed”

Ordinær generalforsamling

Der INDKALDES samtidigt til Ordinær Generalforsamling i Foreningen ERHVERVSFORUM AARHUS til afholdelse samme aften – 13. april 2015 kl. 20.15 – med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af kasserer

8. Eventuelt


Ad pkt 3: Regnskabet for 2014 kan findes på hjemmesiden

Ad pkt 5: Valg af medlemmer til Bestyrelsen:


Ifølge vedtægterne skal mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer vælges til bestyrelsen.

Kim Klastrup og Carl Erik Skovgaard udtræder – helt ifølge aftale – af bestyrelsen, og 2 nye medlemmer skal vælges.

Bestyrelsesformanden har modtaget ønsker fra medlemmer, som ønsker at indtræde i bestyrelsen, men vi skal opfordre alle interesserede til at melde sig snarest muligt. Kontakt formanden Poul Dalsgaard på mobil 40 30 00 20.

Tid og sted

13-04-2015 18:00