Hvem er Erhvervsforum Aarhus?

Vi er et forum for lokale erhvervsaktive, som nytænker, inspirerer og udvikler
erhvervsmiljøet i Aarhus Kommune gennem fælles indsigt og fælles påvirkning.
Vi mødes altid First Monday.

Som antydet mødes vi første mandag i måneden til faglige og inspirerende arrangementer.
Her stiller vi skarpt på nytænkning og konstant udvikling af erhvervsvilkårene
i Aarhus.

Vidensdeling i uformelle rammer
Erhvervsforum Aarhus er baseret på fri og uformel erfaringsudveksling og
sparring på tværs af brancher og faggrænser – med personlig netværks-
opbygning og vidensdeling som gevinst. 

Netværk for inviterede erhvervsfolk!

Medlemmerne af Erhvervsforum Aarhus er alle særligt udvalgte på baggrund af sine lokale erhvervstilknytninger samt unikke drive.

Medlemsskabet koster 3.300 kr. i årligt kontingent, som dækker administration og diverse udgifter forbundet med arrangementerne.

 

 

 

Aarhus _Logo _Hierarchy _Proud Business Club Partner _RGB